Activiteiten
Wij besteden onze tijd niet alleen aan zingen, maar daarnaast zijn er nog meerdere activiteiten.
De gemeentelijke subsidies ziin niet meer beschikbaar, zodat we zelf het initiatief moeten nemen om geld te genereren.

Zo worden er door de Activiteitencommissie meerdere activiteiten georganiseerd, die niet alleen gelden genereren, maar ook bijdragen aan de onderlinge samhorigheid.
Oliebollen
De oliebollenactie is al meer dan 20 jaar een vast programmapunt en een belangrijke bron van inkomsten. In de loop der jaren is een en ander steeds professioneler geworden. Een aparte "baktent", een gratis ter beschikking gestelde grote partytent en enorme inzet van een groot aantal koorleden zorgen voor een grote opbrengst.
Worstverkoop
Een tweetal echtgenotes van koorleden hebben het initiatief genomen om ten behoeve van het koor rookworsten te verkopen. Deze actie was een groot succes en wordt ieder jaar herhaald
Wijnactie
Ieder jaar wordt er een wijnactie gehouden. In goede samenwerking met de plaatselijke "Wijnwinkel" wordt er een zeer goede "Schaffelaarwijn" met eigen etiket (collectors item)  aangeboden.
Borreltje en kurkebord
Twee keer per maand wordt de repetitie afgesloten met een drankje. Gelegenheid om even gezellig bij te praten. Dit vergroot de onderlinge betrokkenheid. Met een zekere regelmaat is er een verloting met het "kurkenbord" De prijzen voor deze verloting worden veelal ingebracht door koorleden. De opbrengst van de drankjes en het kurkenbord komen ten goede aan de koorreis.