Agenda 2018

Zondag 11 november
Seniorendienst Protestantse Gemeente, Immanuelkerk te Barneveld

Zaterdag 15 december
Candlelight Barneveld

Maandag 24 december
Kerstnachtdienst Protestantse Gemeente Barneveld

Copyright 2018 - Interkerkelijk Streekmannenkoor "De Schaffelaar" Barneveld | info@schaffelaarkoor.nl