Optredens
Jaarlijks wordt er een concert gegeven met medewerking van solisten. Bij de dodenherdenking op 4 mei in Barneveld of één van de omringende plaatsen is het mannenkoor meestal present. Medewerking wordt verleend aan kerkdiensten en zijn er optredens in verzorgings- en verpleeghuizen.
Jubileumconcerten
10 jarig bestaan met Marco Bakker en Louis van Dijk
15 jarig bestaan met Hollands Boys Choir
20 jarig bestaan met Ernst Daniel Smit
25 jarig bestaan met Veronique Lamers en het Barneveld                                                                                                                                                                                          Philharmonisch Orkest
30 jarig bestaan met Judith Sportel in de Bethelkerk te Barneveld
35 jarig bestaan in de Bethelkerk met het Paul-Robeson-Chor uit Berlijn
CD opname
In 2000 werd de CD "Koorvenster" opgenomen in de St Joriskerk te Amersfoort. In 2011 werd de CD "Lustrumconcert"(live-opname) gepresenteerd.
Van beide CD's zijn nog maar enkele exemplaren beschikbaar.
Het begin
In 1981 werd er een comité gevormd om in Barneveld tot de oprichting van een mannenkoor te komen
De informatiebijeenkomst werd door 25 man bezocht, een aantal hiervan zijn nog steeds lid van het koor
1981 - 2017 
Het koor groeide uit tot een door velen gewaardeerd mannenkoor met momenteel  ca 65 leden. Vanaf de oprichting tot 1 januari 2007 stond het koor onder leiding van de dirigent Fokko J. Bennen

Sinds 1 februari 2007 was Dick van Heuvel als dirigent aan het koor verbonden.Op 2 juni 2009 kwam hij door een hartinfarct te overlijden tijdens de repetitie van het Brummens mannenkoor.

Het koor stond van medio juni t/m medio oktober 2009 onder leiding van Ineke Bos - Strootman. Hierdoor kon de geplande koorreis naar Dresden doorgang vinden.

Vanaf medio oktober tot eind december 2009 heeft het koor tijdelijk onder leiding gestaan van Jan Hulshof uit Lunteren
Met ingang van 14 januari 2010 is Natalie Goossens de vaste dirigent van het koor geworden.

Na een periode van 7 jaar heeft  Natalie Goossens ons koor verlaten en is de leiding overgedragen aan Gusanne van den Brink.