De dirigenten in de loop der jaren
Het koor
Het begin
Begin tachtiger jaren waren in Barneveld veel koren, echter geen mannenkoor.
Na wat voorzichtige verkenningen werd begin 1981 een comité gevormd om te komen tot de oprichting van een mannenkoor.
De opzet was van een zo breed mogelijke basis uit te gaan en dat tot uitdrukking te laten komen door in het te zingen repertoire, naast geestelijke muziek ook andere koormuziek op te nemen zoals operette, populair klassiek en moderne werken.
De door het comité georganiseerde informatieve bijeenkomst in juni 1981 werd door 25 mannen bezocht waaruit bleek dat de behoefte om een mannenkoor op te richten door voldoende mannen werd onderschreven.
Inmiddels bestaat “De Schaffelaar” ruim 35 jaar en het is gestaag gegroeid naar ca 60 leden. Dat “De Schaffelaar” gewaardeerd wordt, blijkt o.m. uit de uitstekende kritieken en complimenten die door vele krantenverslagen van concerten en uitvoeringen in de loop der jaren werden bevestigd.
Optredens
Jaarlijks wordt er een concert gegeven
Bij de dodenherdenking op 4 mei in Barneveld of één van de omringende plaatsen is het mannenkoor meestal present
Medewerking wordt verleend aan kerkdiensten en zijn er optredens in verzorgings- en verpleeghuizen
Reizen
1988 koorreis naar Hongarije
1995 koorreis naar Praag
2000 koorreis naar Wenen
2003 koorreis naar Gent
2005 koorreis naar Thüringen 
2007 koorreis naar Luxemburg
2009 koorreis naar Dresden
2011 koorreis naar Xanten en Kevelaar
2013 koorreis naar Berlijn
2015 koorreis naar Maldegem en Brugge
2017 koorreis naar Maastricht, Aken en Keulen
Jubileumconcerten
10 jarig bestaan met Marco Bakker en Louis van Dijk
15 jarig bestaan met Hollands Boys Choir
20 jarig bestaan met Ernst Daniel Smit
25 jarig bestaan met Veronique Lamers en het Barneveld Philharmonisch Orkest
30 jarig bestaan met Judith Sportel in de Bethelkerk te Barneveld
35 jarig bestaan in de Bethelkerk met het Paul-Robeson-Chor uit Berlijn
CD opname
In 2000 werd de CD "Koorvenster" opgenomen in de St Joriskerk te Amersfoort.
In 2011 werd de CD "Lustrumconcert"(live-opname) gepresenteerd