De dirigenten en begeleiding in de loop der jaren
De goede kwaliteit welke ”De Schaffelaar” heeft weten te bereiken, is mede het gevolg van de capaciteiten en grote inzet van de eerste dirigent Fokko J. Bennen, die vanaf de oprichting tot aan het 25 jarig jubileum het koor onder zijn bezielende leiding heeft gehad.
Het koor heeft vanaf 1 februari 2007 onder leiding gestaan van Dick van Heuvel uit Doetinchem. Hij werd daarmee de opvolger van Fokko Bennen.. Op 2 juni 2009 is Dick van Heuvel, tijdens een repetitie van het Brummens Mannenkoor, getroffen door een hart aanval en daarna op 52 jarige leeftijd overleden.
Ineke Bos-Strootman is voor een groot aantal koorleden geen onbekende, in de tachtiger en negentiger jaren was zij als pianiste/ begeleidster aan het koor verbonden.
Na het tragisch overlijden van dirigent Dick van Heuvel heeft Ineke zich bereid verklaart om als interim dirigent de leiding van het koor over te nemen tot eind oktober 2009.
Jan Hulshof is vanaf 1 november 2009 tot 31 december interim dirigent van het mannenkoor geweest tot 1januari 2010.
Door de aanwezigheid van Jan Hulshof was het mogelijk om in Scherpenzeel een kerstconcert te geven en medewerking te verlenen aan de Kerstnachtdienst in de Bethelkerk te Barneveld.
Dirigent van jan 2010 t/m jan 2017
Natalie Goossens woonde tot 31 december 2009  in het centrum van Brussel, waar ze werkte als educatief medewerker in de Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek. Naast haar werk in de bibliotheek was ze dirigent van enkele koren (dameskoor Cantoremus, vocaal ensemble Gaudeamus), zangeres bij een kamerkoor voor hedendaagse muziek (Aquarius) en student compositie in Antwerpen.
De voorbije jaren behaalde ze Meesterdiploma's in Muziektheorie (1999), Muziekschriftuur (1999) en Klarinet (2001), een getuigschrift aan de Bibliotheekschool (2007) en een Master in de Compositie (2009). In 2009/2010 studeerde ze in Maastricht Koordirectie bij Ludo Claesen en Marianne Maessen-Scherjon.
Dirigent van febr 2017 t/m juni 2017
Ineke Bos - Strootman werd na het vertrek van Natalie Goossens weer bereid gevonden om gedurende de vakante periode het koor weer onder haar hoede te nemen.

Ze blijft nu weer als 2e dirigent aan ons koor verbonden en we zullen ongetwijfeld in noodgevallen een beroep op haar kunnen doen.
Dirigent 1981 - 2006
Dirigent van juni t/m okt 2009
Dirigent 2007 - 2009
Dirigent vanaf nov. 2009 t/m dec 2009