Welkom
Hebt u belangstelling ?
Stuur voor nadere informatie een e-mail naar
info@schaffelaarkoor.nl
Het Interkerkelijk Steekmannenkoor "De Schaffelaar werd in
1981 opgericht. Sindsdien geniet het koor door zijn optredens
een grote bekendheid in Barneveld en wijde omgeving. Het koor
bestaat uit 67 leden en geeft jaarlijks concerten, vaak samen met
een ander koor of een solist. Ook wordt regelmatig medewerking
verleend aan kerkdiensten, dodenherdenking, verzorgingshuizen
etc.
Op donderdag  is er van 19.45 - 22.00 uur
REPETITIEAVOND
in De Rozelaar, Rozenstraat 9 te Barneveld
Nieuwe leden zijn van harte welkom
Kom nu zelf meezingen met dit enthousiaste koor. Dan kunt u
zelf ervaren hoe prettig het is om samen te oefenen, uitvoeringen
te geven en samen gezellige activiteiten te organiseren.

U mag 4 keer gratis meedoen (dat belonen we dan met een
aardigheidje) en daarna besluit u pas om echt lid te worden.
Agenda 2016
Op 22 oktober hopen wij een jublieumconcert te geven in het kader
van ons 35 jarig bestaan. Speciale medewerking hieraan zal
hieraan worden verleend door het Paul-Robeson-Chor uit Berlijn.

Voor info en flyer  : lees verder

Voor kaarten reserveren : 35jaar@schaffelaarkoor.nl