In 1981 werd er een comité gevormd om in Barneveld tot de oprichting van een mannenkoor te komen

De informatiebijeenkomst werd door 25 man bezocht, een aantal hiervan zijn nog steeds lid van het koor.

Het koor groeide uit tot een door velen gewaardeerd mannenkoor met momenteel ca 65 leden.

Jaarlijks wordt er een concert gegeven met medewerking van solisten. Bij de dodenherdenking op 4 mei in Barneveld of één van de omringende plaatsen is het mannenkoor meestal present.

Dirigenten

Vanaf de oprichting tot 1 januari 2007 stond het koor onder leiding van de dirigent Fokko J. Bennen

Sinds 1 februari 2007 was Dick van Heuvel als dirigent aan het koor verbonden.Op 2 juni 2009 kwam hij door een hartinfarct te overlijden tijdens de repetitie van het Brummens mannenkoor.

Het koor stond van medio juni t/m medio oktober 2009 onder leiding van Ineke Bos - Strootman. Hierdoor kon de geplande koorreis naar Dresden doorgang vinden.

Vanaf medio oktober tot eind december 2009 heeft het koor tijdelijk onder leiding gestaan van Jan Hulshof uit Lunteren

Met ingang van 14 januari 2010 is Natalie Goossens de vaste dirigent van het koor geworden.

Na een periode van 7 jaar heeft Natalie Goossens ons koor verlaten en is de leiding overgedragen aan Gusanne van den Brink.

Per 12 mei 2022 is Lisette van de Loo onze vaste dirigente.

Copyright 2023 - Interkerkelijk Streekmannenkoor "De Schaffelaar" Barneveld | info@schaffelaarkoor.nl